Eszkola

Wzór na średnie godzinowe zużycie wody

Wzór na średnie godzinowe zużycie wody ma postać:

\(Q_{śrh}=\cfrac{Q_d}{24}\)

gdzie:

\(Q_{śrh}\) - średnie godzinowe zużycie wody \([\cfrac{m^3}{h}]\),

\(Q_d\) - zużycie dobowe wody \([\cfrac{m^3}{d}]\).