Eszkola

Wzór na współczynnik obejścia wzór

Wzór na współczynnik obejścia ma postać:

\(BF= \exp \left(-\cfrac{\alpha_fA_f}{C_p\rho_p\dot V_p}\right)\)

gdzie:

\(BF\) - współczynnik obejścia \([-]\),

\(\alpha_f\) - współczynnik wnikania ciepła na powierzchni chłodnicy \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(A_f\) - pole powierzchni chłodnicy wraz z żebrami \([m^2]\),

\(C_p\) - ciepło właściwe powietrza \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\rho_p\) - gęstość powietrza \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\dot V_p\) - strumień objętościowy powietrza \([\cfrac{m^3}{s}]\).Wzór na współczynnik obejścia - jak stosować w praktyce?

9+8 =