Eszkola

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury wzór

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury ma postać:

\(\alpha=38,85\sqrt[4]{\cfrac{n^2rR\lambda^3\rho^2}{\eta\Delta td}}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(n\) - liczba obrotów rury \([\cfrac{1}{s}]\),

\(r\) - promień rury \([m]\),

\(R\) - promień obrotu osi rury \([m]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła cieczy \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(\rho\) - gęstość cieczy \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(\eta\) - współczynnik dynamiczny lepkości cieczy \([\cfrac{kg}{m\cdot s}]\),

\(t\) - temperatura \([K]\),

\(d\) - średnica rury \([m]\).


Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury - jak stosować w praktyce?

1×2 =

Oprócz - wzór na współczynnik wnikania ciepła dla obracającej się rury dookoła osi równoległej do osi rury może Ci się przydać