Eszkola

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla rury wzór

Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla rury ma postać:

\(\alpha_{rury}=\varepsilon\alpha_{ściany}\)

gdzie:

\(\alpha_{rury}\) - współczynnik wnikania ciepła dla rury \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\varepsilon\) - zdolność emisji ciepła \([-]\),

\(\alpha_{ściany}\) - współczynnik wnikania ciepła ściany \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\).Wzór na współczynnik wnikania ciepła dla rury - jak stosować w praktyce?

7+3 =