Eszkola

Wzór na eksploatacyjną różnicę temperatur wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na eksploatacyjną różnicę temperatur ma postać:

\(\Delta t_{gx}=\varphi_x^{\cfrac{1}{1+m}}\cdot \Delta t_{go}\)

gdzie:

\(\Delta t_{gx}\) - eksploatacyjna różnica temperatur \([K]\),

\(\Delta t_{go}\) - średnia arytmetyczna obliczeniowa różnica temperatur \([K]\),

\(\varphi_x\) - stopień obciążenia \([-]\),

\(m\) - wykładnik charakterystyki cieplnej grzejników \([-]\).Wzór na eksploatacyjną różnicę temperatur - jak stosować w praktyce?

9+7 =