Eszkola

Model Einsteina - wzór wzór

Model Einsteina wyrażony jest wzorem:

\(\eta_R=\cfrac{\eta_S}{\eta_L}=1+2,5\Phi_S\)

gdzie:

\(\eta_R\) - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_S\) - lepkość zawiesiny \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_L\) - lepkość pozostałej cieczy \([Pa\cdot s]\),

\(\Phi_S\) - ułamek objętościowy cząstek stałych \([-]\).Model Einsteina - wzór - jak stosować w praktyce?

6+6 =