Eszkola

Wzór na ułamek objętościowy wzór

Wzór na ułamek objętościowy ma postać:

\(y_i=\dfrac{v_i}{\sum v_i}\)

gdzie:

\(y_i\) - ułamek objętościowy \([-]\),

\(v_i\) - objętość \(i\)-tego składnika \([m^3]\),

\(\sum v_i\) - 1 m3 mieszaniny \([m^3]\).

Dla gazów, które chociaż w przybliżeniu spełniają równanie stanu gazów doskonałych, ułamki objętościowe równają się ułamkom molowym, tzn. yi = xi.Wzór na ułamek objętościowy - jak stosować w praktyce?

6+5 =