Eszkola

Wzór na zmianę entropii wzór

Wzór na zmianę entropii dla procesu odwracalnego, w stałej temperaturze ma postać:

\(\Delta S=\cfrac{q_{odwracalne}}{T}\)

gdzie:

\(\Delta S\) - zmiana entropii \([\frac{J}{K}]\),

\(q_{odwracalne}\) - ciepło wymieniane z otoczeniem (dla procesu odwracalnego) \([J]\),

\(T\) - temperatura procesu \([K]\).Wzór na zmianę entropii - jak stosować w praktyce?

1×3 =