Eszkola

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\)

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\) wyrażony wzorem ma postać:

\(E_{II} - E_I = h \nu \)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_{II}\) - energia stanu początkowego (przed emisją lub absorpcją promieniowania) \([J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(E_I\) - energia stanu końcowego (po absorpcji lub emisji) \([J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(\nu \) - częstotliwość graniczna \([Hz = \dfrac{1}{s}]\)

\(h\) - stala Plancka,  \(h =6,626196 \cdot 10^{-34} \: J \cdot s\)


Jednostki:

\(Hz\) - herc

\(J\) - dżul

\(s\) - sekunda


Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Równanie orbity Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania \(v\) - jak stosować w praktyce?

9-2 =