Eszkola

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra) ma postać:

\(E_n = - \dfrac{Z e^2}{8 \pi \varepsilon_0 r} = - \dfrac{1 \: Z^2 e^4 m}{n^2 8 \varepsilon_0^2 h^3}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_n\) - energia całkowita elektronu (na n-tej orbicie Bohra) \([J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(Z\) - liczba atomowa \([-]\)

\(e\) - ładunek alementarny, \(e =1,60211917 \cdot 10^{-19} \: C\)

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni,  \(\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \: \dfrac{F}{m}\)

\(r\) - promień orbity (odległość elektron - jądro) \([-]\)

\(m\) - masa elektronu  \(m = 9,109558 \cdot 10^{-31} \: kg\)

\(h\) - stala Plancka, \(h =6,626196 \cdot 10^{-34} \: J \cdot s\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(C\) - kulomb

\(F\) - farad

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda

\(J\) - dżulWzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania v

Równanie orbity Bohra

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra) - jak stosować w praktyce?

8+5 =