Eszkola

Wzór na orbitalny moment pędu wzór

Wzór na orbitalny moment pędu ma postać:

\(L = m v r = m r^2 \omega\)

Wyjaśnienie symboli:

\(L\) - orbitalny moment pędu \([\dfrac{kg \cdot m^2}{s}]\)

\(m\) - masa elektronu  \(m = 9,109558 \cdot 10^{-31} \: kg\) 

\(v\) - prędkość liniowa elektronu \([\dfrac{m}{s}]\)

\(r\) - promień orbity (odległość elektron - jądro) \([m]\)

\(\omega\) - prędkość kątowa elektronu \([\dfrac{rad}{s}]\) lub \([\dfrac{1}{s}]\)


Jednostki:

\(m\) - metr

\(C\) - kulomb

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda


Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania v

Równanie orbity Bohra

Wzór na orbitalny moment pędu - jak stosować w praktyce?

1×2 =