Eszkola

Wzór na równanie dotyczące nukleacji micelarnej wzór

Wzór na równanie dotyczące nukleacji micelarnej ma postać:

\(N=K\left(\cfrac{v_i}{\mu}\right)^{0,4}\left[aS\right]^{0,6}\)

gdzie:

\(N\) - nukleacja micelarna,

\(K\) - stała bezwymiarowa przyjmująca wartość w przedziale 0,37-0,53, charakteryzująca efektywne wyłapywanie rodników przez cząsteczki,

\(v_i\) - szybkość inicjacji,

\(\mu\) - szybkość zmian objętości cząsteczki,

\(a\) - powierzchnia międzyfazowa zajmowana przez cząstkę środka powierzchniowo czynnego,

\(S\) - stężenie środka powierzchniowo czynnego.



Wzór na równanie dotyczące nukleacji micelarnej - jak stosować w praktyce?

2+6 =