Eszkola

Wzór na współczynnik aktywności jonów wzór

Wzór na współczynnik aktywności jonów ma postać:

\(\log f_i=-\frac{Az_i^2\sqrt{I}}{1+Bb\sqrt{I}}\)

gdzie:

\(f_i\) - współczynnik aktywności jonów \([-]\),

\(z_i\) - ładunek \(i\)-tego jonu \([-]\),

\(I\) - siła jonowa roztworu\([\frac{mol}{dm^3}]\),

\(A, B\) - stałe zależne od rozpuszczalnika (\(A\) dla wody w temperaturze 298 K wynosi 0,5 \([1\cdot mol^{-\frac{1}{2}}\cdot dm^\frac{3}{2}]\), wartość B wynosi \(3,3\cdot 10^7\)),

\(b\) - parametr będący funkcją średnicy uwodnionego jonu (przybiera wartości w granicach \(3\cdot 10^{-8}\) do \(11\cdot 10^{-8} [cm]\)).


Iloczyn \(Bb\) jest zatem bliski jedności i dlatego powyższy wzór często stosuje się w formie uproszczonej

\(\log f_i=-\frac{Az_i^2\cdot \sqrt{I}}{1+\sqrt{I}}\)
Wzór na współczynnik aktywności jonów - jak stosować w praktyce?

3+6 =