Eszkola

Wzór na zmianę temperatury krzepnięcia wzór

Wzór na zmianę temperatury krzepnięcia ma postać:

\(\Delta T_k=K_k\cdot m\)

gdzie:

\(\Delta T_k\) - zmiana temperatury krzepnięcia \([K]\),

\(K_k\) - stała kriometryczna \([\frac{kg\cdot K}{mol}]\),

\(m\) - molarność \([\frac{mol}{kg}]\).

Wzór na zmianę temperatury krzepnięcia - jak stosować w praktyce?

1+4 =