Eszkola

Wzór na ruchliwość cząstki koloidalnej wzór

Wzór na ruchliwość cząstki koloidalnej ma postać:

\(u=\frac{D\xi}{\eta}\cdot C\)

\(u\) - ruchliwość cząstki koloidalnej w przypadku elektroforezy \([\cfrac{m^2}{V\cdot s}]\),

\(D\) - współczynnik dyfuzji \([\frac{m^2}{s}]\),

\(\xi\) - potencjał elektrokinetyczny \([\frac{V}{m}]\),

\(\eta\) - lepkość \([\frac{kg}{m\cdot s}]\),

\(C\) - stała zależna od wymiarów, kształtu, orientacji cząstek.

Wzór na ruchliwość cząstki koloidalnej - jak stosować w praktyce?

2×4 =