Matematyka

Nierówności liniowe

 1. Nierówności liniowe

Równania kwadratowe

 1. Równania kwadratowe

 2. Rozwiązywanie równań kwadratowych

 3. Wyprowadzenie wzoru na deltę i x1 x2

 4. Wzory Viete’a

Równania liniowe

 1. Równania liniowe

 2. Rozwiązywanie równań liniowych

Funkcja kwadratowa

 1. Funkcja kwadratowa

 2. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej

 3. Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

 4. Wykres funkcji kwadratowej

Funkcja liniowa

 1. Funkcja liniowa

 2. Miejsce zerowe funkcji liniowej

 3. Odległość punktu od prostej

 4. Para prostych

 5. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

Logarytmy

 1. Logarytm

 2. Nierówności logarytmiczne

 3. Równania logarytmiczne

 4. Właściwości i wzory logarytmów

 5. Wykres funkcji logarytmicznej

Ułamki

 1. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

 3. Dzielenie ułamków dziesiętnych

 4. Mnożenie i dzielenie ułamków

 5. Mnożenie ułamków dziesiętnych

 6. Rozszerzanie ułamków

 7. Skracanie ułamków

 8. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika

 9. Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

 10. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe

 11. Zamiana ułamków okresowych na zwykłe

Układ równań

 1. Metoda podstawiania

 2. Metoda przeciwnych współczynników

 3. Metoda wyznaczników

 4. Układ równań

 5. Układ równań - Metoda graficzna

 6. Układy równań oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne.

Wartość bezwzględna

 1. Nierówności z wartością bezwzględną

 2. Równania z wartością bezwzględną

 3. Wartość bezwzględna - interpretacja geometryczna

 4. Wartość bezwzględna (moduł)

Algebra

 1. Liczby pierwsze

 2. NWD - Największy wspólny dzielnik

 3. NWW - Najmniejsza wspólna wielokrotność

 4. Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Działania

 1. Silnia

Ciągi

 1. Ciąg

 2. Ciąg arytmetyczny

 3. Ciąg geometryczny

 4. Ciąg zdefiniowany rekurencyjnie

 5. Indukcja matematyczna

 6. Wzór ogólny ciągu

Rachunek różniczkowy

 1. Pochodna

Logika

 1. Alternatywa

 2. Implikacja

 3. Koniunkcja

 4. Negacja

 5. Pojęcie pierwotne

 6. Równoważność

Zbiory liczbowe

 1. Liczby całkowite

 2. Liczby naturalne

 3. Liczby niewymierne

 4. Liczby rzeczywiste

 5. Liczby wymierne

 6. Liczby zespolone

Trygonometria

 1. Funkcja cosinus

 2. Funkcja cotangens

 3. Funkcja sinus

 4. Funkcja tangens

Geometria

 1. Figury podobne

 2. Figury przystające

 3. Kąt między dwiema prostymi

 4. Kąt ostry

 5. Kąt pełny

 6. Kąt półpełny

 7. Kąt prosty

 8. Kąt rozwarty

 9. Kąt wklęsły

 10. Kąt wypukły

 11. Kąty naprzemianległe

 12. Kąty odpowiadające

 13. Kąty przyległe

 14. Kąty wierzchołkowe

 15. Oś symetrii

 16. Środek symetrii

 17. Środkowa trójkąta

 18. Symetralna boku trójkąta

 19. Wysokość trójkąta

Funkcja i jej własności

 1. Asymptota pionowa

 2. Asymptota pozioma i ukośna

 3. Dziedzina funkcji

 4. Ekstremum funkcji (minimum, maksimum)

 5. Funkcja odwrotna

 6. Kres górny i dolny

 7. Przebieg zmienności funkcji

 8. Punkt przegięcia

 9. Punkty przecięcia z osiami

 10. Wklęsłość i wypukłość

 11. Zbiór wartości funkcji

Macierze

 1. Twierdzenie Kroneckera-Capellego

 2. Dodawanie macierzy

 3. Macierz diagonalna

 4. Macierz jednostkowa

 5. Macierz odwrotna

 6. Macierz transponowana

 7. Macierz trójkątna

 8. Macierze

 9. Metoda eliminacji Gaussa

 10. Metoda Gaussa-Jordana

 11. Mnożenie macierzy

 12. Odejmowanie macierzy

 13. Rozwinięcie Laplace'a

 14. Rząd macierzy

 15. Ślad macierzy

 16. Twierdzenie Cramera

 17. Wyznacznik macierzy

 18. Zastosowanie macierzy odwrotnej do rozwiązywania układów równań

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka

 1. Częstość względna zdarzenia

 2. Iloczyn zdarzeń A i B

 3. Kombinacje

 4. Kombinacje z powtórzeniami

 5. Kombinatoryka

 6. Niezależny układ zdarzeń

 7. Permutacje bez powtórzeń

 8. Permutacje z powtórzeniami

 9. Prawdopodobieństwo

 10. Prawdopodobieństwo geometryczne

 11. Prawdopodobieństwo klasyczne

 12. Prawdopodobieństwo warunkowe

 13. Przestrzeń probabilistyczna

 14. Suma zdarzeń A i B

 15. Układ zupełny zdarzeń

 16. Wariacje bez powtórzeń

 17. Wariacje z powtórzeniami

 18. Zbiór zdarzeń parami rozłącznych

 19. Zdarzenia niezależne

 20. Zdarzenia przeciwne

 21. Zdarzenia rozłączne

 22. Zdarzenie elementarne

 23. Zdarzenie losowe

 24. Zdarzenie niemożliwe

 25. Zdarzenie pewne