Eszkola

Zdarzenie pewne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zdarzenie pewne – szczególny zbiór rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), jest ono związane z zdarzeniem losowym, któremu sprzyjają wszystkie wyniki doświadczenia losowego. Określane jest symbolem Ω (czyli zbiór wszystkich wyników doświadczenia).

Przykład

W trzykrotnym rzucie kostką, zdarzenie A – suma oczek będzie większa niż 2. Wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjają zdarzeniu losowemu A, ponieważ minimalna suma oczek na trzech kostkach wynosi 3. Więc zdarzenie A jest pewne, można też zdarzenie zapisać jako A = Ω.

Zdarzenie pewne Wasze opinie

7-1 =