Eszkola

Obwód trapezu - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Trapez to czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych (boki te nazywamy podstawami trapezu, na rysunku oznaczone jako a i b) oraz pozostałe boki nazywane ramionami trapezu. Charakterystyczną cechą trapezu jest wysokość - jest to odległość pomiędzy podstawami. Możemy wyróżnić trzy rodzaje trapezów: trapez równoramienny (ramiona są tej samej długości rys.1), trapez prostokątny (jedno z ramion jest prostopadłe do obu podstaw rys.2), trapez dowolny (ramiona mają różną długość rys.3)

Obwód trapezu

Obwód trapezu obliczamy sumując długość obu podstaw oraz długości obu boków;


Obwód trapezu


O = a + b + c + d

gdzie a i b to podstawy trapezu a c i d ramiona trapezu

Przykład 1. Oblicz obwód trapezu równoramiennego o podstawach 3 cm i 5 cm oraz boku 2 cm.

O = a + b + c + d
O = 3 cm + 5 cm + 2 cm + 2 cm = 12 cm

Odp Obwód trapezu wynosi 12 cm

Obwód trapezu Wasze opinie

7×7 =