Eszkola

Prawo Pascala co to jest?

Prawo Pascala: 

Ciśnienie, które jest wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Wersja ta jest słuszna, jeśli oprócz sił powierzchniowych na płyn nie działają żadne siły grawitacji i inne siły masowe oraz ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Pascala wynika z faktu, że cząstki płynu mogą poruszać się w dowolnym kierunku, wywieranie nacisku z jednej strony zmienia ruch cząstek we wszystkich kierunkach w takim samym stopniu.

Prawo Pascala

Prawo Pascala ma szerokie zastosowanie. Przykładem może być pompowanie balonika, piłki, podnośniki hydrauliczne jak na ilustracji powyżej.

Działając siłą \(F_1\)na mały tłok o powierzchni \(S_1\)będziemy wywierać ciśnienie na płyn w układzie hydraulicznym:

\(p_1=\frac{F_1}{S_1} [\frac{N}{m^2}]\)

W przypadku drugiego tłoka siła \(F_2\) będzie działać na tłok o powierzchni \(S_2\).

Ciśnienie   \(p_2=\frac{F_2}{S_2} [\frac{N}{m^2}]\)

Zgodnie z prawem Pascala  \(p_1=p_2\)  stąd   \(\frac{F_1}{S_1}=\frac{F_2}{S_2}\)

Prawo Pascala Wasze opinie

8-4 =