Eszkola

Odbicie światła co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Światło, jako fala, podlega szeregowi zjawisk typowych dla fal. Jednym z nich jest odbicie. Część światła, która nie jest w stanie przejść przez granicę ośrodków (na przykład powietrze - lustro) jest od jego powierzchni odbijana. Do opisu takiego zjawiska podaje się kąty między promieniami, a prostopadłą do powierzchni w miejscu odbicia (normalną). Promień padający i normalna tworzą kąt nazywany kątem padania, został on oznaczony symbolem \(\alpha\). Promień odbity tworzy z normalną kąt nazywany kątem odbicia (oznaczenie \(\beta\)).

Prawo odbicia mówi, że kąt padania jest równy kątowi odbicia, co symbolicznie można zapisać, zgodnie z oznaczeniami na rysunku:

\(\alpha = \beta\)

Odbicie światła

Zjawisko odbicia światła jest powszechne, dzięki niemu ludzie mogą widzieć przedmioty. Światło, odbijając się od przedmiotów, trafia do oczu. Dlatego w ciemności tak trudno jest rozróżnić kształty - nie ma światła, które mogłoby się od nich odbijać. 

Odbicie światła Wasze opinie

8+4 =