Eszkola

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa) wyraża się za pomocą wzoru w postaci:

\(\dfrac{sin \alpha}{sin \beta} = \dfrac{n_2}{n_1} = n_{21}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\alpha\) - kąt padania

\(\beta\) - kąt załamania

\(n_{21}\) - względny współczynnik załamania światła przy przejściu z ośrodka 1 do ośrodka 2 \([-]\)

\(n_2, \: n_1\) - bezwględne współczynniki załamania światła środków 1 i 2 \([-]\)Bezwzględny współczynnik załamania światła

Względny współczynnik załamania światła

Pełne odbicie wewnętrzne światła

Pełna polaryzacja światła

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa) - jak stosować w praktyce?

4+8 =