Eszkola

Pełna polaryzacja światła wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pełna polaryzacja światła zachodzi gdy:

\(tg \alpha_B = \dfrac{n_1}{n_2} = n_{12}\)

\(\alpha_B + \beta = 90^o\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\alpha_B\) - kąt Brewstera

\(\beta\) - kąt załamania

\(n_1, \: n_2\) - bezwględne współczynniki załamania światła ośrodków 1 i 2\([-]\)


Promienie odbite i załamane są spolaryzowane we wzajemnie prostopadłych kierunkach, a światło odbite jest spolaryzowane całkowicie.


Bezwzględny współczynnik załamania światła

Względny współczynnik załamania światła

Prawo załamania światła (prawo Snelliusa)

Pełne odbicie wewnętrzne światła

Pełna polaryzacja światła - jak stosować w praktyce?

6-1 =