Eszkola

Wzór na okres drgań wahadła sprężynowego wzór

Okres drgań wahadła sprężynowego ma postać:

\(T = 2 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(T\) - okres dgrań wahadła sprężynowego

\([ \sqrt{\dfrac{kg}{\frac{N}{m}} = \dfrac{kg}{\frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot \frac{1}{m}}} = \sqrt{kg \cdot \dfrac{s^2}{kg}} =  \sqrt{s^2} =s]\)

\(k\) - stała sprężystości \([\dfrac{N}{m}]\)

\(m\) - masa wahadła sprężynowego \([kg]\)

 
Jednostki:

\(s\) - sekunda

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram


Wzór na okres drgań wahadła matematycznego

Wzór na okres drgań wahadła fizycznego

Wzór na okres drgań wahadła sprężynowego - jak stosować w praktyce?

3×3 =