Eszkola

Wahadło co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wahadło to ciało wykonujące wahania (drgania) wokół nieruchomego punktu w polu siły ciężkości.

Wahadło proste (matematyczne) to wyidealizowane ciało o masie punktowej, zawieszone na cienkiej, nieważkiej i nierozciągliwej nici. Gdy wytrącimy je z równowagi zaczyna się wahać w płaszczyźnie pionowej pod wpływem siły ciężkości. Oprócz siły ciężkości na ciało będzie działać siła reakcji nici, pomijalne są inne siły (np. siła oporów ruchu).

Wahadło

m – masa wahadła

l – długość wahadła

\(F_g\)– siła grawitacji

\(F_n\) – siła powodująca naciąg nici

\(F_S\) – siła powodująca ruch wahadła 

\(F_g=F_n+F_S\)  

Okres drgań wahadła matematycznego:  \(T=2\pi\sqrt\frac{l}{g}\) 

Wahadło fizyczne to dowolna bryła sztywna mogąca obracać wokół osi nie przechodzącej przez środek ciężkości tej bryły.

Środek masy S zlokalizowany jest w odległości h od punktu zawieszenia.

WahadłoWahadło

Okres drgań wahadła fizycznego\(T= 2\pi\sqrt\frac{I}{mgl}\), gdzie I – moment bezwładności, m – masa wahadła fizycznego,  g – przyspieszenie grawitacyjne, l  – długość wahadła

Wahadło sprężynowe jest to ciało zawieszone na sprężynie, które może wykonywać drgania swobodne pod wpływem działającej na ciało sprężyny

Wahadło

Sprężyna działa na ciało siłą proporcjonalną do jej rozciągnięcia i przeciwnie skierowaną: \(F=-kx\) , gdzie:

x – wychylenie ciała drgającego na sprężynie

k – stała sprężystości

Okres drgań wahadła sprężynowego \(T=2\pi\sqrt\frac{m}{k}\) , gdzie m – masa zawieszona na sprężynie, k – stałą sprężystości.

Wahadło Wasze opinie

1+3 =

Oprócz wahadło może Ci się przydać