Eszkola

Wzór na przyspieszenie grawitacyjne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Wzór na przyspieszenie grawitacyjne ciała a przyciąganego przez ciało b ma postać:


\(a_a = G \cdot \dfrac{m_b}{r^2}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(a_a\) - przyspieszenie grawitacyjne ciała a przyciąganego przez ciało b

\(G\) - stała grawitacyjna = \(6,67384(80) \cdot 10^{-11} \dfrac{m^3}{kg s^2}\)

\(m_b\) - masa ciała b, wytwarzającego pole grawitacyjne

\(r\) - odległość między środkami ciał


Wzór na przyspieszenie grawitacyjne - jak stosować w praktyce?

4×1 =