Eszkola

Czas trwania rzutu pionowego wzór

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie pionowym (rzut w górę)


Kąt rzutu \(\alpha = 90^o\)

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie pionowym ma postać:

\(t = \dfrac{v_0 + \sqrt{v_0^2 +2 g h_0}}{g}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(t\) - czas trwania lotu ciała

\(h_0\) - położenie początkowe ciała

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )

Czas trwania rzutu pionowego - jak stosować w praktyce?

8-3 =