Eszkola

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym wzór

Czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym

Kąt rzutu \(\alpha = 0\)

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym ma postać:

\(t = \sqrt{\dfrac{2 h}{g}}\)    lub     \(t=S\cdot V_0\)

Wyjaśnienie symboli:

\(t\) - czas trwania lotu ciała \([s]\)

\(h\) - wysokość na jakiej znajdowało się ciało na początku \([m]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )

\(S\) - zasięg rzutu \([m]\)

\(V_0\) - prędkość początkowa \([\dfrac{m}{s}]\)

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \(9,81\: [\dfrac{m}{s^2}]\), ale może też być inne przyspieszenie np. księżyca, w zależności gdzie się znajdujemy

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie poziomym - jak stosować w praktyce?

8-4 =