Eszkola

Długość wektora wzór

Aby obliczyć długość wektora \(A=(a, b, c)\), należy skorzystać z wzoru:


\(\left | A \right |=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\)

Wzór ogólny dla wektora \(A=(a_1,a_2,\cdots , a_n)\)


\(\left | A \right |= \sqrt{(a_1)^2+(a_2)^2+\cdots +(a_n)^2}\)

Gdzie:

a, b, c - to składowe wektora - miary wektora

Przykład

Oblicz długość wektora \(A=(3,4)\)

\(\left | A \right | =\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5\)

Tak więc długość wektora wynosi \(\left | A \right |=5\)

Długość wektora - jak stosować w praktyce?

4×2 =
  • K kuba 05.10.2022

    super