Eszkola

Mnożenie wektorów przez liczbę wzór

Aby pomnożyć wektor przez skalar (czyli liczbę), trzeba wszystkie miary wektora pomnożyć przez tą liczbę.

 Niech dany będzie wektor \(\overrightarrow{A} = (a_1,a_2,a_3)\) oraz liczba k, aby wykonać mnożenie trzeba zastosować wzór:


Wzór na mnożenie wektora przez liczbę


\(\overrightarrow{A}\cdot k=(k\cdot a_1\: ,\: k\cdot a_2\:, \:k\cdot a_3)\)

 

Przykład:

Dany jest wektor \(\overrightarrow{T} =(3,-2)\). Wykonać mnożenie wektora T z liczbą 5.

\(5\cdot \overrightarrow{T} =5\cdot (3,-2)=(15,-10)\)

Mnożenie wektorów przez liczbę - jak stosować w praktyce?

7-1 =