Eszkola

Wzór na siłę elektrodynamiczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na siłę elektrodynamiczną ma postać:

\( \overrightarrow{F} = I \: (\overrightarrow{l}\times \overrightarrow{B})\)

lub skalarnie:

\(F = I l B \cdot sin \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(F\) - siła elektrodynamiczna  \([\frac{C}{s} \cdot m \cdot \frac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = N]\)

\(I\) - natężenie prądu \([\frac{C}{s} =A]\)

\(l\) - długość przewodnika z prądem \([m]\)

\(B\) - indukcja megnetyczna  \([ \dfrac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = T]\)

\(\alpha\) - kąt między kierunkiem przepływu prądu a kierunkiem linii pola

\(\times\) - symbol iloczynu wektorowego


Jednostki:

\(T\) - tesla

\(N\) - niuton

\(m\) - metr

\(s\) - sekunda

\(C\) - kulomb

Wzór na siłę elektrodynamiczną - jak stosować w praktyce?

7-4 =