Eszkola

Emitowana energia przy zmianie orbity Bohra

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Emitowana/absrobowana energia \(\Delta E\) przy przejściu z orbity \(m\) na \(n\):

\(\Delta E=-13.6(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{m^2})[eV]\)