Eszkola

Postulat Bohra

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Iloczyn masy \(m_e\) elektronu, jego prędkości \(v_n\) na orbicie \(n\) o promieniu \(r_n\) spełnia równość:

\(m_e\cdot v_n\cdot r_n=\frac{h}{2\pi}n\)

przy czym \(h=6.63\cdot10^{-34}[J\cdot s]\) jest stałą Plancka