Eszkola

Wzór na napięcie prądu elektrycznego wzór

Wzór na napięcie prądu elktrycznego ma postać:

\(U = \Delta \varphi = \dfrac {W}{q}   [V]\)

Wyjaśnienie symboli:

\(U\) - napięcie prądu elektrycznego \([\dfrac{kg \cdot \frac{m^2}{s^2}}{A \cdot s} = \dfrac{J}{C} = V]\)

\(\Delta \varphi\) - różnica potecjałów \([V]\)

\(W\) - praca \([ kg \cdot \dfrac{m^2}{s^2} = J]\)

\(q\) - przepływający ładunek \([A \cdot s = C]\)

 

Jednostki:

\(V\) - wolt

\(J\) - dżul

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr

\(kg\) - kilogram

\(s\) - sekunda


Wzór na natężenie prądu elektrycznego

Wzór na napięcie prądu elektrycznego - jak stosować w praktyce?

2×4 =