Eszkola

Wzór na gęstość powierzchniową ładunku

Wzór na gęstość powierzchniowa ładunku ma postać:

\(\sigma = \dfrac{q}{S}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\sigma\) - gęstość powierzchniowa ładunku \([\frac{C}{m^2}]\)

\(q\) - ilość ładunku elektrycznego \([C]\)

\(S\) - pole powierzchni, na której znajduje się ładunek \([m^2]\)


Jednostki:

\(C\) - kulomb

\(m\) - metr