Eszkola

Wzór na pojemność kondensatora płaskiego wzór

Wzór na pojemność kondensatora płaskiego ma postać:

\(C = \dfrac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(C\) - pojemność kondensatora płaskiego \([\dfrac{\frac{F}{m} m^2}{m} = F]\)

\(\varepsilon_0 \varepsilon_r\) - przenikalność elektryczna próżni i ośrodka \([\frac{F}{m}]\)

\(S\) - pole powierzchni okładek \([m^2]\)

\(d\) - odległość  między okładkami \([m]\)


Jednostki:

\(F\) - farad

\(m\) - metr

Wzór na pojemność kondensatora płaskiego - jak stosować w praktyce?

7+6 =
  • M marianna 20.09.2022

    ok