Eszkola

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym wzór

Kąt rzutu \(\alpha\) dowolny

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym dla \(h_0 = 0\)  ma postać:

\(T = \dfrac{2 v_0 sin \alpha}{g}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(T\) - czas trwania lotu ciała

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(\alpha\) - kąt, jaki pędkość poczatkowa tworzy z poziomem

 

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym

Wzór na zasięg rzutu ukośnego

 

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym - jak stosować w praktyce?

2+7 =