Eszkola

Wzór na zasięg rzutu ukośnego wzór

Kąt rzutu \(\alpha\) dowolny

Wzór na zasięg rzutu ukośnego dla \(h_0 = 0\) ma postać:

\(x_{max} = \dfrac{v_0^2}{g} sin 2 \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(x_{max}\) - zasięg rzutu ukośnego

\(v_0\) - prędkość początkowa

\(\alpha\) - kąt, jaki pędkość poczatkowa tworzy z poziomem

 

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym

Wzór na zasięg rzutu ukośnego - jak stosować w praktyce?

1+9 =