Eszkola

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym wzór

Kąt rzutu \(\alpha\) dowolny

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym dla \(h_0 = 0\) ma postać:

\(h_{max} = \dfrac{v_0^2}{2g}  sin^2 \alpha\)

Wyjaśnienie symboli:

\(h_{max}\) - maksymalna wysokość ciała

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(\alpha\) - kąt, jaki pędkość poczatkowa tworzy z poziomem

 

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym 

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym

Wzór na zasięg rzutu ukośnego

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym - jak stosować w praktyce?

8+6 =
  • F Filip 04.01.2024

    Piłkarz kopnał piłkę pod kątem 10° nadając jej prędkość 30m/s .oblicz wysokość maksymalną