Eszkola

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Kąt rzutu \(\alpha\) dowolny

Wzór na dległość ciała  w danej chwili w rzucie ukośnym dla \(h_0 = 0\) ma postać:

\(x(t) = v_0 t  cos \alpha\)

Wzór na wysokość ciała  w danej chwili w rzucie ukośnym \(h_0 = 0\) ma postać:

\(h(t) = v_0 t  sin \alpha - \dfrac{g t^2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(x(t)\) - zależność odległości od czasu

\(h(t)\) - zależność położenia (wysokości) od czasu

\(v_0\) - prędkość początkowa ciała

\(t\) - czas spadania ciała

\(\alpha\) - kąt, jaki pędkość poczatkowa tworzy z poziomem

\(g\) - przyspieszenie ziemskie  ( \(g = 9,81  m/s^2\) )

 

Wzór na maksymalną wysokość ciała w rzucie ukośnym

Wzór na czas trwania lotu ciała w rzucie ukośnym

Wzór na zasięg rzutu ukośnego

 

Wzór na wysokość i odległość ciała w danej chwili w rzucie ukośnym - jak stosować w praktyce?

6-4 =