Eszkola

Księżyc

Księżyc jest naturalnym satelitą planety, krążący po jej orbicie. Jego powstanie jest związane z formowaniem się Układu Słonecznego. Podczas łączenia protoplanet niekiedy dochodziło między nimi do zderzenia w wyniku czego część materii została wybijana na zewnątrz. 
Księżyc Ziemi powstał około 4, 5 miliarda lat temu. Jest mniejszy od Ziemi – jego średnica wynosi 1/ 4 średnicy planety. Obiega Ziemię po orbicie, co trwa około 27, 3 ziemskiej doby – jest to miesiąc księżycowy.  Miesiąc synodyczny natomiast stanowi okres, jaki mija między dwiema tymi samymi fazami Księżyca (np. między pełnią, a pełnią) i trwa 29, 5 doby. Okres jego obrotu wynosi tyle samo co obrót Ziemi wokół własnej osi, dlatego z planety jest widoczna tylko jedna część Księżyca , jednak jego obrót zachodzi w kierunki odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. 
Księżyc nie posiada atmosfery, dlatego jego powierzchnia jest pokryta kraterami. Jego powierzchnię pokrywa regolit, czyli silnie rozdrobniony materiał skalny. Ma stosunkowo cienką skorupę, sięgającą do 64 km, pod nią płaszcz do 600 km. We wnętrzu jest jądro zawierające żelazo i inne metale. 
Wszystkie substancje o niskiej temperaturze wrzenia, w tym również woda, wyparowały z jego powierzchni, zostawiając jedynie te o wysokiej temperaturze wrzenia. Skład mineralny skał księżycowych jest podobny do skał ziemskich, z tą różnicą, że jest w nich mniej substancji lotnych i  proces ich tworzenia zachodził bez udziału wody. 
Z powierzchni Ziemi widoczne są jaśniejsze i ciemniejsze obszary, które w rzeczywistości są albo pofałdowanymi wzniesieniami lub obniżeniami.  Wyżyny i góry są jaśniejsze, gdyż lepiej rozpraszają promienie słoneczne, ciemniejsze to morza, bo odbijają mniej promieni słonecznych. Są obszarami zestalonej magmy. Poza tym w krajobrazie wyróżniają się kratery meteorytowe, których jest bardzo dużo na powierzchni Księżyca. Powstały wskutek uderzeń meteorytów, w miejscach których są maskony, czyli obszary o większej gęstości od pozostałych. Najczęściej występują pod morzami i dużymi kraterami. 
 

Księżyc

Autor zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ksi%C4%99%C5%BCyc_w_pe%C5%82ni.jpg

Księżyc Wasze opinie

9-3 =