Eszkola

Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem astronomicznym. Dochodzi do niego wtedy, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdą się w jednej linii, przy czym Księżyc musi znaleźć się w środku, pomiędzy Ziemią i Słońcem. Takie ułożenie skutkuje przysłonięciem tarczy słonecznej przez Księżyc. Oznacza to, że Księżyc musi być w fazie nowiu. 
Jeśli Słońce jest całkiem zasłonięte przez Księżyc i widoczna jest tylko korona słoneczna obserwujemy całkowite zaćmienie Słońca. W chwili, gdy tarcza Księżyca idealnie pokrywa całą tarczę Słońca następuje ciemność całego miejsca obserwacji.
W przypadku gdy księżyc zakrywa jedynie część Słońca, mowa jest o zaćmieniu częściowym. W przypadku, gdy na Ziemi widoczna jest jasna obrączka Słońca, z czarnym kołem w środku mamy do czynienia z zaćmieniem obrączkowym. Występuje, gdy tarcza Księżyca nie jest w stanie zasłonić całej tarczy Słońca i ma miejsce, gdy cień, jaki rzuca Księżyc nie znajduje się na powierzchni Ziemi. 
Jeśli cień, jaki rzuca Księżyc jedynie delikatnie dotyka powierzchnię Ziemi powoduje to, że osoba obserwująca zjawisko będąca w jego „środku” obserwuje całkowite zaćmienie, natomiast osoba, która jest dokładnie w tym samym momencie w miejscu oddalonym od pasa cienia obserwuje jedynie zaćmienie obrączkowe. Jest to tak zwane zaćmienie hybrydowe, nazywane również obrączkowo-całkowitym
Zaćmienie Słońca jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim, ze względu na konieczność specyficznego ułożenia ciał niebieskich względem siebie. Spośród wymienionych rodzajów najczęściej dochodzi do częściowego, później obrączkowego, następnie całkowitego. Najrzadziej obserwuje się zaćmiene hybrydowe. 
Ostatnie zaćmienie Słońca widzialne z Polski było częściowe i miało miejsce 4 stycznia 2011 roku. Wcześniej było 31 maja 2003 roku, również obrączkowe. Całkowite zaćmienie Słońca miało miejsce 21 sierpnia 1914 roku, natomiast hybrydowe dwa lata wcześniej, 17 kwietnia 1912 roku.
Do następnego dojdzie 25 października 2022 roku i będzie ono również częściowe, 13 lipca 2075 roku będzie widoczne zaćmienie obrączkowe, natomiast 7 października 2135 roku będzie można obserwować całkowite zaćmienie Słońca. 
 

Zaćmienie Słońca Wasze opinie

8-2 =

Oprócz zaćmienie słońca może Ci się przydać