Eszkola

Mikroskamieniałości - charakterystyka


Mikroskamieniałości to są szczątki organizmów żywych, które osiągają od kilku mikrometrów do kilku milimetrów. 
Wśród roślin zalicza się do nich otwornice, radiolarie, promienice, orzęski, okrzemki, kokolitowce, pyłki i zarodnki, wśród zwierząt natomiast są to małżoraczki, konodonty.
Otwornice żyją prawie wyłącznie w morzach, wytwarzając komórkowe pancerzyki, zbudowane zarówno z substancji organicznych, węglanu wapnia, pokruszonych szczątków innych organizmów, jak również z posklejanych ziaren piasku. Dzięki licznym porom wysuwają się z nich nibynóżki, które umożliwiają poruszanie się i odżywianie. 
W stratygrafii są wyznacznikiem płytkowodnego i ciepłego środowiska morskiego. 
Wśród rodzajów otwornic wymienić należy Textulsris, Lagena, Nodosaria, Globigerna, Globotruncana.

Radiolarie i promienice
Posiadają szkielet zbudowany z opalu. Mają znaczenie dla mórz, gdyż przyczyniają się do tworzenia iłów i mułów.  

Orzęski
Posiadały skorupki w kształcie dzwonków zbudowane z kalcytu. Występują w wapieniach i marglach. 

Okrzemki
Zasiedlają środowiska morskie lub słodkowodne. 
Wyglądem przypominają pudełko, ponieważ górne wieczko przykrywa dolne denko, z czego wieczko jest jakby zdobione licznymi bruzdami, listewkami, grudkami. Posiadają liczne pory. Ze względu na ich budowę i wygląd zewnętrzny wyróżnia się okrzemki promieniste i pierzaste. Pierwsze mają wydłużone pancerzyki natomiast drugie z nich mają bardziej spłaszczony pancerzyk i wydłużone okrywy. 
W stratygrafii są przydatne do oznaczania temperatury i zasolenia wody danego organizmu. 

Kokolitowce 
Żyją wyłącznie w morzach strefy międzyzwrotnikowej. Posiadają wielowarstwowy pancerzyk zbudowany z kokolitów (wapienne płytki). Po śmierci organizmu płytki się rozsypują, dlatego ich obecność widoczna jest jedynie pod mikroskopem. 

Małżoraczki 
Skorupiaki o niewielkich rozmiarach rzędu 0,5 do 7 mikrometrów zasiedlające słodkowodne i słonowodne morza. Posiadają skorupkę przesyconą węglanem wapnia, poprzebijaną kanalikami. Są skamieniałościami przewodnimi dla ordowiku i syluru. 

Konodonty
Zbudowane z fosforanu wapnia płytki o kształcie podobnym do zębów. Były szeroko rozpowszechnione. Są skamieniałościami przewodnimi od ordowiku do triasu. 
 

Mikroskamieniałości Wasze opinie

7-3 =

Oprócz mikroskamieniałości może Ci się przydać