Eszkola

Procesy egzogeniczne - podział

Procesy egzogeniczne są związane z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, czyli atmosfery, hydrosfery i biosfery na obraz powierzchni Ziemi. 
Procesy niszczące – wietrzenie, denudacja, erozja, ruchy masowe.
Procesy twórcze – akumulacja, diageneza
Proces transportu można umiejscowić pomiędzy procesami niszczącymi a twórczymi, ponieważ bierze udział zarówno w pierwszych jak i w drugich. 

Procesy egzogeniczne Wasze opinie

7-3 =