Eszkola

Denudacja

Denudacja to ogół procesów, które powodują obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi poprzez  erozję,  wietrzenie, procesy stokowe (ruchy masowe). Na ogół są bardzo powolne, dlatego ich efekty są widoczne dopiero po jakimś czasie. 
Zachodzi w następujących stadiach. Pierwsze stadium nazwane początkowym charakteryzuje się  dominacją wietrzenia fizycznego, którego efektem jest rozpad skał na drobniejsze bloki skalne lub bardzo drobne okruchy skalne oraz następuje intensywny rozwój sieci rzecznych. W drugim stadium młodocianym  występują licznie osuwiska, wietrzenie fizyczne nadal jest intensywne oraz większe rzeki wykształcają dopływy. W trzecim stadium dojrzałym jest coraz mniej osuwisk, a pojawia się spełzywanie, czyli powolne przesuwanie się powierzchni ziemi. Jego efektem są widocznie wygięte pnie drzew. W tym stadium rzeki mają równane profile. Oznacza to, że ich spadek na całej ich długości jest cały czas jednakowy. W stadium dojrzałym nie zauważa się już pierwotnej powierzchni obserwowanego obszaru. W ostatnim stadium dojrzałym w krajobraz jest zróżnicowany ze względu na różna odporność skał budujących teren na procesy niszczenia. Te skały, które są bardziej odporne nie zostały zniszczone tworząc formy wypukłe, takie jak twardzielce, ostańce,  natomiast te, które uległy zniszczeniu tworzą formy wklęsłe, np. szerokie doliny. Powstaje również peneplena, czyli bardzo rozległa prawie płaska powierzchnia. 
 

Denudacja Wasze opinie

3+6 =

Oprócz denudacja może Ci się przydać