Eszkola

Osuwiska - geneza i rodzaje

Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych, które odbywa się po wyraźnej powierzchni poślizgu nie tracąc kontaktu z podłożem i obejmując głównie zwietrzelinę (nagromadzone okruchy skalne, a w niektórych przypadkach również podłoże lite (skałę bez okruchów).

Budowa osuwiska

Osuwiska

Podział osuwisk jest dokonywany ze względu na przyjęte kryteria.

Ze względu na kształt powierzchni poślizgu:
1) translacyjne - powierzchnia poślizgu jest równoległa do powierzchni terenu, zsuw następuje wzdłuż powierzchni uławicenia (ułożenia warstw skał), która jest prawie płaska
występowanie - wybrzeże Morza Egejskiego - Turcja

2) rotacyjne - powierzchnia jest zakrzywiona i wklęsła; upad warstw nie pokrywa się z nachyleniem stoku i powstaje w jednorodnym ośrodku skalnym, które podczas osuwania ulegają obrotowi. 
występowanie - południowa Anglia 

Podział osuwisk ze względu na położenie w terenie:
1) stokowe - w obrębie wierzchowin, ponad obszarem podcinanym

2) zboczowe - w obrębie powierzchni podcinanej przez wody płynące

3) w niszy - w obrębie cofającego się leja źródliskowego

4) klifowe - w obrębie klifu podcinanego przez wody morskie lub jeziorne

Podział ze względu na ułożenie warstw i terenu:
1) konsekwentne- po powierzchni ławicy, czyli wzdłuż ułożenia warstw
a) konsekwentno-ześlizgowe (strukturalne) - powierzchnia poślizgu jest linią prostą, płaską zgodną z uławiceniem

b) konsekwentno-szczelinowe - powierzchnia poślizgu pokrywa się z powierzchnią szczelin

c) konsekwentno-zwietrzelinowe - powierzchnia poślizgu przebiega na kontakcie zwietrzeliny i litej skały

2) insekwentne-  powierzchnia poślizgu jest skośna do uławicenia

3) subsekwentne - powierzchnia poślizgu przebiega po powierzchni spękań poprzecznych do uławicenia

4) asekwentne - w jednorodnych ośrodkach skalnych gdzie nie ma uławiceń

Podział ze względu na przenoszony materiał:
1) zwietrzelinowe - obejmuje jedynie cale pokrywy zwietrzelinowe
2) ziemne - obejmuje materiał luźny- pyły, iły, gliny
3) skalne - obejmuje skałę zwięzłą
4) mieszane - skalno-zwietrzelinowe- obejmuje skałę zwięzłą i pokrywy zwietrzelinowe

Podział ze względu na głębokość:
1) płytkie - poniżej 10m
2) głębokie - powyżej 10m

Podział ze względu na wielkość:
1) małe - poniżej 1 ha
2) średnie - od  1 do 50 ha
3) duże - powyżej 50 ha

Podział ze względu na czas osuwania:
1) powolne
2) szybkie
3) gwałtowne
 

Osuwiska - geneza i rodzaje

Autor zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Landslide_in_Cusco,_Peru_-_2018.jpg

Osuwiska Wasze opinie

8-3 =

Oprócz osuwiska może Ci się przydać