Eszkola

Skały ultrametamorficzne - charakterystyka

Skałami uktrametamorficznymi są migmatyty. Powstają jako efekt intensywnego metamorfizmu regionalnego, czyli w sytuacji gdy oceaniczne płyty litosfery są zagłębiane pod lądowe płyty litosfery.
Ultrametamorfizm zachodzi na głębokościach do kilkudziesięciu kilometrów pod powierzchnią Ziemi przy współdziałaniu wysokiej temperatury (do 700 ͦ C) oraz ciśnienia (do 0,8 GPa). 
Podczas tego procesu w wyżej opisanych warunkach składniki skał podatnych na działanie wysokiej temperatury  i równie wysokiego ciśnienia ulegają stopieniu, inne natomiast pozostają w niezmienionej formie. Tworzy się migma, czyli ponownie powstała magma, złożona z części płynnej (stopionych składników skały), ale również z części stałych (niestopionych składników skały). 

Skały ultrametamorficzne są zbudowane głównie ze skaleni, kwarcu i łyszczyków. Wszystkie z nich są zlaminowane i mają różne struktury. Warstwy skaleni i kwarców są jasne o izometrycznych kształtach, natomiast warstwy biotytu są ciemne i tworzą blaszki lub płytki. 
Migmatyty występują razem z gnejsami i granitami. 
 

Skały ultrametamorficzne Wasze opinie

7+9 =