Eszkola

Masy powietrza

Masa powietrza to duży obszar atmosfery zajmujący kilkaset km 2 szerokości i kilka kilometrów wysokości, o podobnych warunkach fizycznych, takich jak temperatura, gęstość, wilgotność. Powstają nad jednolitym podłożem, np. ocean, pola lodowe, kontynent. W wyniku oddziaływania między nim a atmosferą nabiera odpowiednio wysokiej temperatury i wilgotności, jednak ich rozkład jest pionowy. 
Mogą przemieszczać się z obszarów źródłowych nad inne, wpływając tym samym na pogodę w tym miejscu i równocześnie zmieniając swoje właściwości względem podłoża nad jakim aktualnie się znajdują. 
Gdy temperatura masy powietrza jest wyższa od temperatury podłoża jest to masa ciepła, gdy natomiast jest niższa mamy do czynienia z masą zimną. 

Dużą wilgotność mają morskie masy powietrza, natomiast suche są kontynentalne. 
W przypadku gdy masa powietrza tworzy się nad Arktyką (Grenlandia, Morze Barentsa, Nowa Ziemia, Spitsbergen) nazywamy ją arktyczną. W szerokościach umiarkowanych powstaje powietrze polarne. Może być morskie (nad oceanem) lub kontynentalne (nad kontynentem Europy Wschodniej i Azji). 
W sytuacji tworzenia mas powietrza nad zwrotnikiem jest to powietrze zwrotnikowe. Również może być morskie (nad oceanem) lub kontynentalne (nad Północną Afryką i Bliskiego Wschodu). 
 

Masy powietrza Wasze opinie

4+2 =

Oprócz masy powietrza może Ci się przydać