Eszkola

Skały metamorficzne - klasyfikacja

Klasyfikacja skał metamorficznych opiera się na warunkach termicznych i barycznych miejsca powstawania, jak również ich zmian w przestrzeni czasowej. Jednak skład nowo powstałej skały  głównie zależy od składu skały pierwotnej. 

Podział ze względu na rodzaj skały pierwotnej:
- ortometamorficzne – ze skał magmowych i piroklastycznych
- parametamorficzne – ze skał osadowych

Podział ze względu na miejsce procesu:
- skały metamorfizmu dyslokacyjnego
- skały zmetamorfizowane regionalnie 
- skały kontaktowo – metamorficzne
- impaktyty
 

Skały metamorficzne - klasyfikacja Wasze opinie

5×7 =

Oprócz skały metamorficzne - klasyfikacja może Ci się przydać