Eszkola

Zbiorniki wodne

Zbiornik wodny to zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą. Może być naturalny lub sztuczny. Wśród naturalnych wymienić można jezioro, staw, zalew, morze. Wśród sztucznych zbiorników wymienia się retencyjne-zaporowe, poeksploatacyjne, groblowe, zapadliskowe, sadzawki, baseny
Zarówno naturalne jak i sztuczne zbiorniki wodne mogą być dopływowe, odpływowe, przepływowe i bezodpływowe
Jezioro to naturalnie powstałe zagłębienie wypełnione wodą, niepołączone z morzem. Zasilane jest wodami powierzchniowymi i opadami deszczu.  Ze względu na sposób powstawania zagłębienia wyróżnia się jeziora polodowcowe, tektoniczne, reliktowe, wulkaniczne, eoliczne, krasowe, meteorytowe, nadbrzeżne, rzeczne, antropogeniczne. Istotnym jest występowanie strefy afotycznej, czyli miejsca, gdzie nie dociera światło słoneczne w wyniku czego nie ma możliwości rozwoju organizmów żywych w tym miejscu. 
Staw jest również naturalnie powstałym zagłębieniem wypełnionym wodą, ale jest stosunkowo płytki i zazwyczaj mniejszy od jeziora. W jego budowie nie wyróżnia się strefy głębinowej, w związku z czym cały zbiornik porasta roślinność, która jest zakorzeniona. 
Zalew jest częścią morza odciętą przez narastający wał piaszczysty, który finalnie odciął połączenie z morzem. 
Morze to zbiornik wodny będący częścią oceanu, ale oddzielony od niego progiem morskim, łańcuchem górskim, łańcuchem wysp lub półwyspem. 
Zbiornik retencyjny jest nazywany również sztucznym jeziorem zaporowym to sztuczny zbiornik wodny wybudowany w celu wstrzymania wód rzecznych i magazynowaniu jej, co następuje dzięki wybudowanej zaporze na rzece. Są budowane z różnych przyczyn, na przykład na potrzeby hydroelektrowni, lokalnie działającego przemysłu, dostarczanie do gospodarstw domowych, aby zapobiec powodziom, w celach irygacyjnych (nawadnianiu gleb). 
Zbiorniki poeksploatacyjne są pozostałością po wydobywaniu surowców mineralnych metodą odkrywkową, takich jak węgiel kamienny, siarka, rudy cynku, które w późniejszym czasie po zaprzestaniu eksploatacji zostało zalane wodą. 
Zbiorniki groblowe powstają wskutek wybudowania wału ziemnego, który ma za zadnie utrzymywać i zatrzymywać wodę w sztucznym zbiorniku wodnym. Najczęściej można je spotkać w dnach dolin rzecznych. 
Zbiorniki zapadliskowe powstają wskutek zapadania terenu wypełnionego wodą opadową lub gruntową. 
Sadzawki to zagłębienie wykopane w gruncie osiągające niewielkie rozmiary, który ma konkretne wykorzystanie gospodarcze. 
Basenem nazywamy sztuczne zbiorniki wodne zbudowane z betonu lub innych sztucznych materiałów, posiadające płaskie dno, wypełnione wodą. Ma sprecyzowane wykorzystanie gospodarcze, na przykład społeczne, komunalne, retencyjne. 
 

Zbiorniki wodne Wasze opinie

7-1 =