Eszkola

Najważniejsze Okręgi Przemysłowe świata

Okręg Przemysłowy to obszar, na którym skupiony jest przemysł w postaci działalności różnych jego gałęzi, które są ze sobą w odpowiedni sposób powiązane. 
Część z nich powstała w przeszłości, gdzie były oparte głównie na bazie surowcowej lub przemysł ciężki i funkcjonują do dnia dzisiejszego, lecz większość z nich przeszła bądź przechodzi restrukturyzację i przemiany strukturalne. Obecnie powstające okręgi przemysłowe są tworzone w oparciu o chłonne rynki zbytu, zasobność siły roboczej, w szczególności związane z przemysłem nowych technologii. 

Wśród najważniejszych okręgów przemysłowych świata wymienić należy 
- Okręg Północno – Wschodni – Ameryka Północna (USA)
- Okręg Przyjeziorny – Ameryka Północna (USA)
- Okręg Północny – Europa (Francja)
- Okręg Reńsko – Westfalski – Europa (Niemcy)
- Okręg Yorkshire – Humberside – Europa (Anglia)
- Donieckie Zagłębie Węglowe – Europa (Ukraina)
- Minas Gerais – Ameryka Południowa (Brazylia)
- Okręg Shaba –Coperbelt – Afryka (Zambia/ Demokratyczna Republika Konga)
- Okręg Witwatersrand – Afryka (RPA)
- Okręg Uralski – Azja (Rosja)
- Okręg Północny – Azja (Chiny)
- Okręg Północno – Wschodni – Azja (Chiny)
- Zagłębie Kuźnieckie – Azja (Rosja)
- Okręg Darmodar – Azja (Indie)

Okręg Północno – Wschodni jest położony na kontynencie Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje swym zasięgiem wybrzeże i region Appalachów, z miastami takimi jak Nowy York, Filadelfia, Boston, Baltimore, Pittsburgh, Albany Hatford. 
Powstał w oparciu o bogate złoża węgla kamiennego, rud żelaza, rud cynku i ołowiu, manganu. Jego postawą było wydobycie surowców mineralnych, hutnictwo żelaza, co z kolei przyczyniło się do rozwoju przemysłu metalowego, zbrojeniowego, chemicznego. Obecnie największe znaczenie ma przemysł nowoczesnych technologii.
 
Okręg Przyjeziorny zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych. W jego skład wchodzą Chicago, Detroit, Toledo, Cleveland, Acron. 
Został stworzony w oparciu o bazę surowcową rud żelaza i miedzi. Niegdyś bazując na tym rozwinęło się hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, natomiast obecnie największe znaczenie ma przemysł petrochemiczny, elektroniczny, elektromaszynowy, spożywczy. 

Okręg Północny położony we europejskiej Francji jest rozwinięte dzięki bogatym zasobom węgla kamiennego. Głównie leży w obrębie aglomeracji Lille – Roubaiux  - Tourcoing z kilkoma miejscowościami przyległymi. Obecność surowca umożliwiła rozwój produkcji stali, co z kolei pozwoliło na powstanie innych gałęzi przemysłu jak na przykład przemysł maszyn metalowych, maszyn włókienniczych. Dodatkowym atutem były rozległe pola uprawy lnu, co umożliwiło rozwój przemysłu włókienniczego. 
Obecnie Zagłębie jest zrestrukturyzowane w wyniku czego nastąpiła zmiana tradycyjnych gałęzi przemysłu na bardziej specjalistyczne. Powstały firmy zajmujące się produkcją sprzętu elektrycznego, środków transportu, medykamentów, włókien syntetycznych. 

Okręg Reńsko – Westfalski stanowi największy obszarowo okręg przemysłowy położony w Europie. W jego skład wchodzą niemieckie miasta Essen, Duisburg, Oberhausen, Dortmund, Bochum, Dusseldorf, Kolonię, Wesseling, Leverkusen, Gelsenkirchen. 
Podstawą jego utworzenia również by ka baza surowcowa, z czego wydobywany był węgiel kamienny, brunatny, sól kamienna oraz cynk i ołów. Obecnie dominującymi gałęziami przemysłu są hutnictwo żelaza, przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny elektryczny, precyzyjny, petrochemiczny, farmaceutyczny. 

Okręg Yorksihe – Humberside jest położony na Wyspach Brytyjskich w otoczeniu konurbacji Leeds i Sheffield. Pierwotnie dominowało tu górnictwo węgla kamiennego rud żelaza, ołowiu i cynku w oparciu czego dominowało hutnictwo, przemysł metalowy, włókienniczy i odzieżowy. Obecnie największe znaczenie maja gałęzie prężnie rozwijające się czyli przemysł sprzętu motoryzacyjnego, precyzyjnego, elektronicznego i petrochemicznego. 

Donieckie Zagłębie Węglowe jest położone we wschodniej Ukrainie. Obejmuje swym zasięgiem 
Donieck, Jenkijewo, Kramatorsk, Charków, Gorłowka, Sławiansk, Pierwomajsk, Szachty. Powstał ze względu na bogate zasoby węgla kamiennego, rtęci, soli kamiennej. Rozwinięty było zwłaszcza hutnictwo importowanego żelaza i przemysł ciężki produkujący maszyny górnicze i hutnicze, a także tabory kolejowe, czołgi, maszyny budowlane. Obecnie rozwija się również przemysł spożywczy.

Minas Gerais jest położony w Brazylii, w Ameryce Południowej ze względu na złoża rud żelaza, cyny, uranu, boksytów i złota. W jego skład wchodzą Belo Horizonte, Itarbira, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Sâo Paulo. 
Ze względu na liczne surowce mineralne zaczął rozwijać się przemysł metalurgiczny, a także petrochemiczny, motoryzacyjny, włókienniczy. 

Okręg Shaba –Coperbelt znajduje się w Afryce między Zambią a Demokratyczną Republiką Konga. Obejmuje Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Nodola, Mufulira. Został utworzony ze względu na złoża mineralne miedzi, złota, srebra, cyny, kobaltu, uranu, w związku z czym najbardziej rozwinięte hutnictwo metali nieżelaznych. 

Okręg Witwatersrand leży w RPA, w Afryce, w granicach takich miast jak Johannesburg, Springs, Krugersdorp, Germiston. Również tutaj podstawą jego utworzenia były ogromne zasoby mineralne węgla kamiennego, rud żelaza, chromu, niklu, manganu, wanadu, kobaltu, miedzi, cynku i ołowiu, cyny, złota, srebra, platyny, diamentów oraz fosforytów. Główne gałęzie przemysłu to hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych, przemysł paliwowy, elekromaszynowy. Znaczną część produkcji zajmuje również produkcja cementu, nawozów sztucznych i kwasu siarkowego. 

Okręg Uralski jest najbogatszym zagłębiem surowcowym świata. Leży w Rosji, obejmując takie miasta jak Ufa, Perm, Orsk, Czelabińsk, Magnitogorsk, Tagił, Bieriezniki. Powstały na podstawie bogatej bazy surowcowej. Znajdują się tam bowiem złoża rud żelaza i miedzi, cynku, ołowiu, złota, srebra, platyny, węgla brunatnego, boksytów, soli kamiennej i potasowej. Rozwinięte zostało hutnictwo żelaza i stali, miedzi, aluminium, cynku i ołowiu, niklu, co było możliwe dzięki imporcie paliwa z niedalekich regionów Na tej podstawie powstał przemysł elektromaszynowy, gdzie produkowano urządzenia, hutnicze, górnicze, rolnicze. Pozyskiwane surowce chemiczne umożliwiły rozwój przemysłu chemicznego, w którym produkowano nawozy sztuczne, kwas siarkowy i paliwa w formie płynnej. Obecnie jest również dobrze rozwinięty przemysł spożywczy.

Okręg Północny położony w Chinach obejmuje Pekin, Tangshan, Tianjin. Również utworzono go w oparciu o bazę surowcową, w tym przypadku węgiel kamienny, ropę naftową, rudy żelaza i wanadu. Odbywa się tu przetwórstwo węgla kamiennego i ropy naftowej. Dodatkowo jest dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i metali oraz przemysł elektromaszynowy w produkcji samochodów. 

Okręg Północno – Wschodni również jest położony w Chinach. Rozciąga się od miasta Anshan, poprzez Dalian, Fushun, Shenyang, aż do Benxi. Powstał z powodu występowania surowców takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa rudy żelaza. Ma dobrze rozwinięte hutnictwo metali nieżelaznych i żelaza. To stwarza warunki rozwoju przemysłu elektromaszynowego, a w szczególności maszyn górniczych i hutniczych. Prężnie rozwija się również przemysł włókienniczy, ze względu na chłonny rynek zbytu. 

Zagłębie Kuźnieckie jest położone na azjatyckiej Syberii, obejmując Nowokuźnieck, Biełowo, Kemerowo, Nowosybirsk, Guriewsk. Zostało utworzone z powodu występowania dużych zasobów węgla kamiennego, rud żelaza , a także cynku i ołowiu. Najbardziej rozwinięte jest hutnictwo żelaza, przemysł metalurgiczny, który dal początek rozwojowi przemysłu elektromaszynowemu i zbrojeniowemu. Tajga jest wykorzystywana w przemyśle drzewnym i papierniczym. 

Okręg Darmodar leży w Indiach. Należą do niego Sindri, Jamshedpur, Asansol, czyli obejmuje pogranicze Bengalu Zachodniego i Biharu. Również powstał, ze względu na występowanie surowców mineralnych takich jak węgiel kamienny, rudy żelaza, miedzi i boksytów. Ma doskonale rozwinięte hutnictwo żelaza i stali oraz przemysł elektromaszynowy wytwarzający środki transportu, oraz chemiczny w produkcji nawozów sztucznych.  
 

Najważniejsze Okręgi Przemysłowe świata Wasze opinie

7+6 =